برچسب بایگانی: همه چیز درباره آزمون کارشناس رسمی

توضیحات و نکات بسیار مهم در مورد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

آزمون کارشناس رسمی دادگستری
همانطور که می دانید برای دریافت مجوز و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری باید در آزمون کارشناس رسمی که معمولا چند سال یکبار برگزار می گردد، شرکت کرد. برگزار کننده آزمون کارشناس رسمی دادگستری چه مرکزی است؟ این آزمون مطابق قانون توسط دو مرکز برگزار .read more...