برچسب بایگانی: هوش نه گانه گاردنر

انواع هوش های مختلف در انسان را بشناسید!

انواع هوش های مختلف در انسان را بشناسید!
اگر شما باهوش باشید یا در ریاضی خوب هستید یا در زبان… .این چیزی است که در مدرسه به خورد ما می‌دهند و برای انواع خاصی از هوش ارزش ویژه قائل می‌شوند درحالی‌که بقیه را نادیده می‌گیرند.اگر در ریاضی یا زبان خوب نیستید، هنوز .read more...