برچسب بایگانی: کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

سوالات متداول داوطلبان آزمون نظام مهندسی در ارتباط با واژگان کلیدی

سوالات متداول داوطلبان آزمون نظام مهندسی در ارتباط با واژگان کلیدی
1 ) واژگان کلیدی چیست ؟ در آزمون جزوه باز نظام مهندسی ، شما با 60 سوال تستی روبرو هستید که معمولا حدود 40 درصد  این سوالات بصورت مستقیم از  متن مباحث 22 گانه و راهنماهای آن طرح شده است . شما برای پاسخ .read more...

چگونه در آزمون نظام مهندسی موفق شویم؟

چگونه در آزمون نظام مهندسی موفق شویم؟
در یک آزمون جزوه باز شما باید بتوانید از منابع موجود به نحو احسن استفاده کنید و در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید . یک مهندس هرگز لازم نیست پاسخ تمام مسائل و مشکلات پیش رو را از حفظ بداند بلکه .read more...