برچسب بایگانی: آزمون کارشناس رسمی 95

شرایط ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری 1395

آزمون کارشناس رسمی
مهلت ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1395 تمدید شد. به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون درخواست پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌رساند که بر اساس نامه شماره 410/ش مورخ 95/2/28 ریاست محترم شورایعالی و بنا به تقاضای عده زیادی از متقاضیان، ثبت .read more...

آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95

آزمون کارشناس رسمی
آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 1395 برگزار می گردد. به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون درخواست پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌رساند که بر اساس نامه شماره 410/ش مورخ 95/2/28 ریاست محترم شورایعالی و بنا به تقاضای عده زیادی از متقاضیان، ثبت نام .read more...