برچسب بایگانی: دانلود سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی

سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه دندانپزشکی در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه دندانپزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. در ابتدا آزمون علوم پایه دندانپزشکی  به صورت یک آزمون سراسری بود. ولی در چند سال اخیر .read more...