برچسب بایگانی: دانلود سوالات آزمون پیش کارورزی

سوالات آزمون پیش کارورزی (پره انترنی)

آزمون پیش کاروزی پره انترنی
آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم پیش کارورزی (پره انترنی) در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. در ابتدا آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) به صورت یک آزمون سراسری بود. ولی در .read more...