برچسب بایگانی: دانلود سوالات علوم پایه پزشکی شهریور 95

سوالات آزمون علوم پایه پزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه پزشکی در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه پزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. در ابتدا آزمون علوم پایه پزشکی  به صورت یک آزمون سراسری بود. ولی در .read more...