برچسب بایگانی: دانلود سوالات علوم پایه پزشکی

سوالات آزمون علوم پایه پزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه پزشکی در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه پزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. در ابتدا آزمون علوم پایه پزشکی  به صورت یک آزمون سراسری بود. ولی در .read more...