برچسب بایگانی: نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95

آزمون کارشناس رسمی
آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 1395 برگزار می گردد. به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون درخواست پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌رساند که بر اساس نامه شماره 410/ش مورخ 95/2/28 ریاست محترم شورایعالی و بنا به تقاضای عده زیادی از متقاضیان، ثبت نام .read more...

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون
دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر، روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و … را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر .read more...