برچسب بایگانی: MBTI

هر تیپ شخصیتی در یک مصاحبه شغلی چطور اضطراب خود را کنترل کند؟

job interview stress1
در این مقاله، پاتریک کروین (Patrick Kerwin) مدرس ارشد ابزار شخصیت‌شناسی MBTI به ارائه نکاتی کاربردی و مفید در خصوص مدیریت اضطراب به هنگام مصاحبه شغلی پرداخته است. وی برای هر کدام از ارجحیت‌های چهارگانه (E و I، S و N، T و F، .read more...